Motto Santri :

Utlubul Ilma Minal Mahdi Ilallahdi

Jumat, 25 Juni 2010

MENGOBATI KESURUPAN DENGAN AYAT AL QUR’AN

Ayat-ayat Al Qur’an sebagai firman Allah SWT memang memiliki “Khasiat Dahsyat” untuk penyembuhan suatu penyakit. Hal ini bukannya dibuat-buat manusia. Tapi Allah SWT menyatakan dengan tegas :Artinnya: “Katakanlah : Al Qur’an itu adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman” (QS Fushlihat ayat 44)

Akan halnnya “Penyakit Kesurupan” petunjuk penyembuhan islam telah mengharapkan pada kita. Carannya sebagai berikut:

Pertama (1) : Bacalah Surat Al-Mu’minuun (Juz XVIII) surat ke 23 ayat yang 108-109Qaalakh sa-uu’ Fiihaa wa laa tukal-li-muun (108)

Artinnya: Tetaplah disana meratapi nasib malangmu ! jangan bicara lagi dengan AKU !”In-nahuu kaana Fariiqum min ‘ibaadii yaquuluuna rab-banaa aaman-naa faghfir lanaa war hamnaa wa anta khairur raahimiin (109)

Artinnya: “Sesungguhnnya ada segolongan dari para hamba-ku yang berdo’a O Tuhan kami ! kami telah beriman, Oleh karena itu ampunillah kami dan berilah kami rahmat ! Engkaulah pemberi rahmat yang sebaik-baiknnya”

Surat Al-Mu’minuun (juz XVIII) surat ke 23 ayat yang 108-109 Dikutip dari Terjemah dan Tafsir Al Qur’an keluaran (Departemen Agama R.I Badan penelitaian dan pengembangan lektur Agama Jl Kramat Raya 85 Jakarta Pusat Tlp 44637)

Kedua (2) : Setelah itu ditiupkan pada telinga si Penderita

Jika resep tersebut dipraktekkan dengan sunguh-sungguh. Berkat izin Allah SWT semata, Niscaya yang anda derita lekas sembuh.

Yakinlah selalu, bahwa Allah SWT : Maha Penyembuh !

Tidak ada komentar: